ENERGIEPRESTATIEADVIES

De bouw verandert en Soudal verandert mee. Naar aanleiding van de marktvraag ontwikkelden we het Energieprestatieadvies. Een advies dat verder gaat dan luchtdicht bouwen.

ENERGIEPRESTATIEADVIES
Een luchtdichtingadvies is het meest effectief en efficiënt wanneer Soudal in de ontwerpfase meedenkt over luchtdichting. Soudal kan in deze fase zelfs een energieprestatieadvies opstellen. De bouwkundige schil wordt beoordeeld en we geven adviezen over de optimale thermische isolatie en luchtdichtheid. Dit advies bevat tevens aspecten als milieu, gezondheid en flexibiliteit. De uitkomsten staan bovendien in relatie tot de benodigde technische installatie die in de vraagspecificaties, zoals bouwbesluit of laag-energiewoningen, worden geëist. We kunnen voor nieuw- en verbouwprojecten de EPG-berekeningen en/of NZEB-berekeningen verzorgen.

MEEDENKEN LOONT
Het energieprestatieadvies is toepasbaar op ieder project. Van nieuwbouw tot renovatie en van woningbouw tot utiliteitsbouw. In de praktijk blijkt dat hoe eerder in de bouwfasen het energieprestatieadvies wordt gegeven des te hoger het rendement van het advies is. De praktijk wijst eveneens uit dat op basis van onze adviezen ontwerpfouten worden voorkomen, faalkosten dalen en de energieprestaties van gebouwen aantoonbaar toenemen.