BOUWDETAILS

Fundering

De aansluiting van de vloer op de fundering, en het binnenblad op de vloer, is niet vanzelfsprekend luchtdicht. Gebrekkig aangebrachte en/of ontbrekende
luchtdichting bij dit bouwkundig knooppunt kan invloed hebben op de gezondheid van het binnenklimaat, het comfort, de luchtdichtheid van de schil en daarmee ook het energiegebruik. Het is om die reden van belang de luchtdichting functioneel te realiseren tussen de kruipruimte en de spouw.

Aandachtspunten

 • Houd de isolatie ter plaatse van de fundering en onderzijde kozijn rondom vrij
 • Pur aanbrengen rondom de isolatieplaten om luchtlagen te blokkeren en een valse luchtspouw achter de isolatie te voorkomen

Gevel

De stelruimte bij de aansluiting van kozijnen tegen het binnenblad of gevelelementen tegen de bouwmuur moet als een naad luchtdicht worden ingewerkt. Gebrekkig aangebrachte of ontbrekende luchtdichting bij dit
bouwkundig knooppunt kan invloed hebben op de gezondheid van het binnenklimaat, tocht, het ontstaan van bouwfysische problemen, de luchtdichtheid van de schil en daarmee ook het energiegebruik. Het is om die reden van belang de luchtdichting functioneel te realiseren met bijvoorbeeld elastisch PU-schuim.

Aandachtspunten

 • Zorg bij het stellen voor voldoende stelruimte zodat deze ruimte als een naad luchtdicht ingewerkt kan worden
 • Houd bij voorkeur 10 mm ruimte om de pur aan te brengen
 • Spouwlatten moeten onderling luchtdicht tegen elkaar zijn aangesloten zodat luchtstromen niet van buiten naar binnen en vice versa voor de pur langslopen

Dakvoet

Bij de dakvoetaansluiting komen veel (houten) onderdelen samen. Alle aansluitingen dienen om die reden volledig luchtdicht gemaakt te worden. Gebrekkig aangebrachte dichting bij dit bouwkundig knooppunt kan invloed hebben op het ontstaan van bouwfysische problemen, de luchtdichtheid van de schil en daarmee ook het energiegebruik. Het is om die reden van belang de luchtdichting functioneel te realiseren tussen de muurplaat en de ondervloer, de muurplaat en de bouwmuur
en tussen de muurplaat en de knellat van de dakkap.

Aandachtspunten

 • Zorg bij het stellen van de muurplaat en de kappen voor voldoende stelruimte zodat deze ruimte als een naad luchtdicht ingewerkt kan worden
 • Houd bij voorkeur tussen muurplaat en vloer, muurplaat en bouwmuur en dakkap en bouwmuur 10 mm om pur aan te kunnen brengen
 • Pur aanbrengen van de aansluiting van de knellat van de kap op de muurplaat kan alleen als er een pursponning aanwezig is

Stelruimte dakelementen

De stelruimte bij de onderlinge aansluiting van dakelementen moet als een naad luchtdicht worden ingewerkt. Op deze plaats is het niet alleen belangrijk de luchtdichting te realiseren maar tevens te isoleren. Gebrekkig aangebrachte luchtdichting en isolatie bij dit bouwkundig
knooppunt kan invloed hebben op het ontstaan van bouwfysische problemen, de luchtdichtheid van de schil en daarmee ook het energiegebruik.

Aandachtspunten

 • Zorg bij het stellen van de dakelementen voor voldoende stelruimte zodat deze ruimte als een naad luchtdicht ingewerkt kan worden
 • Houd bij voorkeur tussen de dakelementen 10 mm om pur aan te brengen
 • Pur aanbrengen in de stelruimte dient van binnenuit, van buitenaf, van onder t.p.v. de dakvoet en van boven t.p.v. de nok te gebeuren